Wachttijden

Wachttijden

GGZ Wijzer heeft op dit moment wachttijden van minder dan 14 dagen. Wanneer een aanmelding plaatsvindt wordt binnen 2 werkdagen rechtstreeks contact opgenomen met de cliënt en vindt via een online vragenlijst een eerste screening plaats. Hierna volgt de online behandeling plaats via videoconsult, hier is geen wachttijd voor.

GGZ Wijzer levert in iedere geval altijd binnen de maximale aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).