Verwijsbrief

Verwijsbrief

De minimale vereisten voor de verwijsbrief zijn:

– Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen).

– Naam en functie van de verwijzer.

– AGB code van de verwijzer.

– BIG registratie code van de verwijzer.

– Gegevens van de cliënt (NAW gegevens en geboortedatum).

– Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis, dan wel een vermoeden daarvan.
Eventueel met benoeming van de stoornis (DSM-5 code of op een andere manier), aangevuld met de primaire hulpvraag.

– Aangeven dat er verwezen wordt naar Specialistische GGZ voor behandeling.

– Handtekening van de verwijzer (en eventueel praktijk stempel).

 

Download ook onze Verwijzersbrochure mei 2019