Regiebehandelaars

Regiebehandelaars

GGZ Wijzer is een door het ministerie van VWS erkende Specialistische GGZ instelling. GGZ Wijzer volgt dan ook alle richtlijnen op het gebied van GGZ behandelingen zoals is aangegeven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Daarbij is de positie van de Regiebehandelaar duidelijk aangegeven. GGZ Wijzer werkt met GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen én psychiaters als regiebehandelaars.

Regiebehandelaars houden de regie over het diagnoseproces en het behandelprogramma met de cliënt. Zij zullen met de behandelaar én de cliënt regelmatig contact houden . De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het proces en voor de verslaggeving. De regiebehandelaar verzorgt ook de eindrapportage naar de verwijzer (meestal de huisarts) en de Regiebehandelaar overlegt ook met de cliënt aan het einde van de behandeling inzake mogelijke nazorg of andere zorgbehoeften van de cliënt.

 

 

Therapist

Therapist

Therapist