Aanmelden

Aanmelden bij GGZ Wijzer

Als u psychische problemen ervaart zoals bijvoorbeeld depressiviteit of angstgevoelens en u wilt snel een diagnose en een therapeutische behandeling dan kunt u zich aanmelden bij GGZ Wijzer indien u 18 jaar of ouder bent. Wij raden u aan om over uw problemen eerst in gesprek te gaan met uw huisarts. Mogelijk kan hij/zij u al helpen. Zo niet, dan kan hij/zij u een Verwijsbrief geven voor GGZ Wijzer. Met deze Verwijsbrief kunt u zich via het aanmeldformulier op deze website aanmelden voor een diagnose en aansluitend een behandeling. GGZ Wijzer levert “verzekerde zorg”, dat betekent dat uw ziektekostenverzekeraar ongeveer 80% van alle kosten zal vergoeden.

Na aanmelding ontvangt u een mail met een link naar een automatisch vragenlijst en de online agenda waar u zelf de eerste afspraak kan plannen. De vragenlijst begint met algemene vragen over u en uw omstandigheden. Vervolgens wordt door middel van algemene vragenlijsten een eerste beeld over uw klachten gegenereerd.

Zijn er aanwijzingen voor een bepaalde problematiek, dan gaat GGZ Wijzer daar dieper op in met specialistische vragen. Zo kan GGZ Wijzer uw zorgvraag en de zorgzwaarte direct duidelijk krijgen. Tijdens uw 1e afspraak wordt de diagnose vastgesteld en bespreekt de psycholoog met u de behandelmogelijkheid en plant de psycholoog samen met u de vervolgafspraken. Bij zowel de diagnose als de behandelingen zijn een psycholoog en een regiebehandelaar (GZ psycholoog , klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater) betrokken.

GGZ WIJZER werkt zoveel mogelijk met een intensief behandelplan. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk 2 afspraken per week inplannen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat intensief behandelen snellere en betere behandelresultaten oplevert. Uw psycholoog gaat met u bespreken wat mogelijk is.

Tijdens het diagnosegesprek en de daaropvolgende online behandelingen, maken wij gebruik van beveiligd beeldbellen via webcamconsult. Daarmee is uw privacy volledig gewaarborgd.