Aanmelden

Aanmelden bij GGZ Wijzer

Als u psychische problemen ervaart en u wilt een uitgebreide diagnose om goede behandeling te krijgen, dan kunt u zich aanmelden bij GGZ Wijzer indien u 18 jaar of ouder bent. Wij raden u aan om over uw problemen eerst in gesprek te gaan met uw huisarts. Mogelijk kan hij/zij u al helpen. Zo niet, dan kan hij/zij u een Verwijsbrief geven voor GGZ Wijzer. Met deze Verwijsbrief kunt u zich via het aanmeldformulier op deze website aanmelden voor diagnostiek en een behandeladvies op maat. 

Na aanmelding ontvangt u een mail met een link naar een automatisch testprotocol en de online agenda waar u zelf de eerste afspraak kan plannen. De test begint met algemene vragen over u en uw omstandigheden. Vervolgens wordt door middel van algemene vragenlijsten een eerste beeld over uw klachten gegenereerd.

Zijn er aanwijzingen voor een bepaalde problematiek, dan gaat GGZ Wijzer daar dieper op in met specialistische vragen. De vragenlijsten van GGZ Wijzer vragen door totdat al uw psychische klachten  in kaart zijn gebracht. Zo kan GGZ Wijzer uw zorgvraag en de zorgzwaarte direct duidelijk krijgen. U krijgt dan ook, naast de diagnose, ook een behandeladvies op maat. Zo kunt u sneller de juiste zorgverlener vinden die de behandeling met u kan opstarten.

Tijdens het onderzoek, dat objectief én onafhankelijk is, maken wij gebruik van beveiligd beeldbellen via webcamconsult. Hierbij zijn een psycholoog en regiebehandelaar betrokken. GGZ Wijzer zal, naast diagnostiek, op korte termijn (indien mogelijk derde kwartaal 2019) ook online behandeling aanbieden. Of dat ook voor u een optie is, is afhankelijk van uw diagnose en bij welke behandeling u het meest gebaat bent.

Second opinion

Het kan ook  zijn dat u al een diagnose heeft ontvangen, maar een second opinion wenst. Bijvoorbeeld omdat de eerste diagnose niet sluitend is of indien het nog te weinig informatie geeft voor een goede doorverwijzing naar behandeling.

In het geval dat u een second opinion wenst, kunt u zich via de reguliere weg bij GGZ Wijzer aanmelden. U hoeft niet te vermelden dat het om een second opinion gaat. GGZ Wijzer werkt onafhankelijk en zal vanuit haar eigen professionaliteit zorg dragen voor een goede diagnose waarin er breed / holistisch naar alle facetten van uw hulpvraag wordt gekeken. Bovenal zal GGZ Wijzer u een behandeladvies op maat aanbieden. Hierdoor kan uw behandeling sneller plaatsvinden.