Netwerkpartners

Netwerkpartners

GGZ Wijzer beschikt over landelijke netwerkpartners, u kunt daarbij denken aan verschillende geestelijk gezondheidsorganisaties, samenwerkende huisartsen, arbodiensten enz.

Heel vaak zijn er lange wachtlijsten om te kunnen beginnen met een specialistische GGZ behandeling. GGZ Wijzer krijgt via haar netwerkpartners het verzoek om cliënten in behandeling te nemen die niet op een wachtlijst willen staan. Het kan zijn dat na de afsluiting van de behandeling bij GGZ Wijzer de cliënt weer terugverwezen wordt naar een netwerkpartner voor vervolgzorg of voor specifieke zorg zoals bij anorexia, verslavingsproblemen enz.

In ieder geval bespreekt de behandelende psycholoog met de cliënt of er nog een bepaalde zorgvraag is en op welke wijze de cliënt eventuele nazorg wil inrichten. GGZ Wijzer zal daarbij assistentie verrichten en indien nodig contact opnemen met netwerkpartners.

Daarbij zal de huisarts ook worden geinformeerd.