Netwerkpartners

Netwerkpartners

GGZ Wijzer beschikt over landelijke netwerkpartners, zodat er voor iedere zorgvraag een aanbod op maat geadviseerd kan worden. De cliënt kan direct naar de juiste plek voor zorg worden verwezen, waarbij alle problemen, die nauw samenhangen met de primaire diagnose van de patiënt, daadwerkelijk worden aangepakt. GGZ Wijzer maakt gebruik van de nieuwste technologieën en biedt verregaande kwaliteit.

Netwerkpartners
GGZ Wijzer wil van ketenzorg naar netwerkzorg gaan! Bij de zorg voor psychiatrische patiënten zijn dikwijls verschillende hulpverleners van verschillende instellingen betrokken. Idealiter is de psychiatrische, somatische en maatschappelijke zorg voor ernstig psychiatrische patiënten geïntegreerd.

In werkelijkheid verloopt de samenwerking tussen overheids- en maatschappelijke organisaties, GGZ instellingen en (academische) ziekenhuizen echter vaak moeizaam. De sleutel ligt hier in het kantelen van ketenzorg naar netwerkzorg. Bij netwerkzorg richt iedere partij in het netwerk van de patiënt zich op zijn kerntaken, zodat de vereiste zorg en ondersteuning op elk moment door de best toegeruste behandelaar worden uitgevoerd, in samenwerking met de andere partners.

Om een (zorg)netwerk goed te laten werken, wil GGZ Wijzer gebruik gaan maken van een digital beveiligde platform, waar de cliënt samen met zijn naastbetrokkenen/mantelzorgers en andere externe zorgverleners een netwerk vormt. Bij GGZ Wijzer staat de cliënt centraal en zijn/haar zorgvraag bepaalt het zorgaanbod. Hierbij is een structurele samenwerking met netwerkpartners van essentieel belang voor het slagen van de behandeling.

Om de beste zorg voor cliënten te kunnen realiseren wordt er binnen de GGZ Wijzer veel intern en extern samengewerkt. Extern wil GGZ Wijzer structureel samenwerken met onder andere huisartsen, gemeentes, andere ggz-aanbieders, ziekenhuizen, verslavingszorg, beschermd wonen, maatschappelijk werk, veilig thuis/veiligheidshuis, LVG-instellingen, politie, justitie, reclassering, forensische poliklinieken, thuiszorgbureaus, arbodiensten en bedrijfsartsen.

De samenwerking met arbodiensten en bedrijfsartsen kan tot resultaat hebben dat verzuim ofwel wordt voorkomen ofwel dat de werknemer sneller gezond weer aan het werk kan én kan blijven.