Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

1. Online diagnose en behandeling, kan dat wel als je de cliënt niet ‘in levende lijve’ ziet’?

Lange tijd is gedacht dat de therapeut de cliënt in het echt moest zien om tot een goede diagnose en behandeling te komen. Hierin zijn al enkele jaren geleden nieuwe inzichten gekomen. Face-to-face contact via een beeldscherm is gebleken net zo effectief te zijn. Bijkomstig voordeel bij GGZ Wijzer; het zelf het tijdsstip (eventueel zelfs ‘s avonds of in het weekeinde) kunnen kiezen, maakt het mogelijk dat cliënten op een moment waarop het hen uitkomt in hun eigen omgeving dieper op vragen in kunnen gaan. Ze hoeven zich bijvoorbeeld geen zorgen te maken dat ze na het gesprek nog op de fiets, in het openbaar vervoer of in de auto moeten stappen.

Online diagnose en behandeling / E-health wordt ook ondersteund door Nederlandse Zorg autoriteit (NZa)

2. Is het beeldbellen wel veilig? Hoe zit dat met de privacy?

Wij maken gebruik van Webcamconsult zodat het beeldbellen beveiligd is. Uw cliënt krijgt van ons hiervoor een code nadat hij/zij is aangemeld.

3. Hoe krijg ik als verwijzer terugkoppeling?

Zowel de cliënt als de verwijzer krijgen van ons na afronding van de behandeling een eindrapportage. Bij aanvang van de behandeling wordt de cliënt gevraagd hiervoor toestemming te geven.

4. Valt de behandeling onder verzekerde zorg?

Ja, de behandeling door GGZ Wijzer is gewoon verzekerde zorg.
GGZ Wijzer is een door het Ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ instelling. AGB code 2221101. De diagnose, de daaropvolgende behandeling en de rapportage wordt volledig gedaan binnen de richtlijnen van VWS en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Daardoor valt de behandeling binnen de dekking van de basispolis ziektekostenverzekering. Het maakt dus niet uit bij welke verzekeraar de cliënt is verzekerd.

Online behandelingen groeien enorm in de belangstelling, wat mede veroorzaakt is door de COVID-19 crisis (‘Coronavirus crisis’). Ziektekostenverzekeraars vinden het heel moeilijk om zeer snel groeiende zorginstellingen een contract aan te beiden, zonder een plafond in te bouwen, dus een maximaal aantal te behandelen cliënten vast te stellen. Daarom zal GGZ Wijzer voorlopig geen contracten sluiten met ziektekostenverzekeraars.

De Nederlandse Zorg autoriteit stelt jaarlijks de maximale prijzen vast voor behandelingen binnen de GGZ. GGZ Wijzer brengt slechts 88% van die maximale prijzen in rekening bij de cliënt. De verzekeraar betalen van niet gecontracteerde zorg ongeveer 75% van het NZa tarief. Dus de cliënt moet slecht een klein deel van de behandelkosten zelf betalen.

5. Heeft een cliënt speciale software nodig op zijn computer?

Nee, de cliënt heeft geen speciale software nodig. De cliënt hoeft ook geen software te downloaden. Het enige dat een cliënt nodig heeft is een email adres.
Na aanmelding krijgt de cliënt een link toegestuurd waarmee hij/zij terecht komt in de ‘omgeving’ van Embloom (Voorheen TelePsy), waar een vragenlijst kan worden ingevuld. Deze vragenlijst help om tot een 1e diagnose te kunnen komen. Daarna krijgt de cliënt een link en een code om in te loggen bij Webcamconsult, een beveiligde beeldbellen omgeving. De cliënt kan vanaf 30 minuten voorafgaand aan de afspraak inloggen en komt dan in de virtuele wachtkamer. De behandelende psycholoog kan de cliënt dan binnen laten komen in de ‘virtuele spreekkamer’. De cliënt kan gebruik maken van een desktop, een laptop of een tablet. Ook met een goede smartphone kan de cliënt inloggen.

6. Zijn de behandelaren psychologen?

Alle therapeuten bij GGZ Wijzer zijn psychologen. De cliënt heeft tijdens de behandeling contact met de behandelende psycholoog en met de regiebehandelaar. Volgens de richtlijnen van het Ministerie VWS en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) is de regiebehandelaar een GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater. De regiebehandelaar bepaalt de diagnose conform de DSM-5 indeling, heeft tijdens de behandeling regelmatig contact met de cliënt en is betrokken bij de afsluiting van de behandeling en maakt de eindrapportage en terugkoppeling naar de verwijzer.

7. Voor welke behandelingen kan een cliënt terecht bij GGZ Wijzer?

GGZ Wijzer concentreert zich tot het behandelen van depressies/ depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, burn-out klachten. U kunt een gratis kennismakingsgesprek met een psycholoog aanvragen via 0882015500 of via email info@ggzwijzer.eu . Wij helpen u graag verder!

8. Moet een cliënt in Nederland wonen?

Het maakt niet uit waar een cliënt woont. De cliënt kan dus ook in het buitenland wonen. Er wonen heel veel Nederlanders in het buitenland die zorg nodig hebben. Ook wanneer de cliënt in een andere ‘tijdszone’ woont is behandeling bij GGZ Wijzer geen enkel probleem. Indien een cliënt geen Nederlands spreekt maar wel Engels gaan we kijken of een Engelstalige behandelaar beschikbaar is.

9. Is een verwijzing/verwijsbrief van een huisarts of psychiater nodig.

Een cliënt kan zich ook aanmelden voor een behandeling zonder een verwijzing van een huisarts of psychiater. Echter, GGZ Wijzer beveelt het aan dat een cliënt wel eerst contact zoekt met een huisarts, want ook na de behandeling is het van belang dat de huisarts de cliënt verder begeleidt. Een verwijsbrief is belangrijk als de cliënt de kosten wil declareren bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar vergoedt alleen de kosten als de verwijsbrief van een huisarts of psychiater is gedateerd VOORDAT de diagnose en behandeling is gestart. Daar dient een cliënt rekening mee te houden. Voor burn-out/burn-out klachten heeft de cliënt geen verwijsbrief nodig. Ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten voor een burn-out behandeling niet. De kosten voor een burn-out behandeling worden meestal wel vergoed door de werkgever. De cliënt dient dat vooraf met de werkgever te overleggen. GGZ Wijzer kan, indien de cliënt dat wenst, vooraf met de werkgever contact opnemen om uitleg over de behandeling te geven.

10. Therapeuten van GGZ Wijzer gebruiken EMDR. Wat is dat?

EMDR is een behandelmethodiek die in Nederland als 1e keuze therapie geldt bij trauma’s en angsttoornissen.  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. (zie ook https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/) GGZ Wijzer heeft zeer speciale en professionele software ter beschikking om tijdens een online behandeling EMDR te kunnen toepassen. Deze manier van EMDR gebruiken is zeer succesvol gebleken.

11. Wat als een cliënt ook andere problemen/aandoeningen heeft naast een depressie of angststoornis?

Als u ook andere aandoeningen heeft zoals autisme, verslavingsstoornis, dwangneurose, burn-out of een andere aandoening is een online behandeling voor depressie, angststoornis of paniekaanvallen meestal heel goed mogelijk. Het beste kunt een gratis kennismaking/oriënteringsgesprek aanvragen via de telefoon 0882015500 of via email info@ggzwijzer.eu

12. Mijn depressie- of angstklachten zijn ernstig! Gaat het wel over?

Dit is een veel gestelde vraag! Inderdaad, veel cliënten geven aan dat zij hun klachten als zeer ernstig en belemmerend ervaren. Bijna niets lukt meer en alles ziet er somber en slecht uit…! Dat is een heel normaal beeld. Gelukkig zijn de behandelingen succesvol en meer dan 90% van mensen met depressies en angstklachten ervaren snel verlichting van hun klachten. 70-80% wordt zelfs weer helemaal klachtenvrij en bij 20-40% worden de klachten zodanig gering, dat zij er goed mee kunnen omgaan. Bij GGZ Wijzer wordt er de nadruk op gelegd om in 1e instantie de ernst van de klachten snel af te laten nemen, de “pijn” weg te halen. EMDR (zie www.emdr.nl) is daar een uitstekend hulpmiddel bij. Daarnaast gaan we daar waar mogelijk, 2 sessies per week inplannen om zo snel mogelijk tot resultaten te komen.

13. Een gratis oriëntatiegesprek met een psycholoog? Hoe werkt dat?

Wij begrijpen heel goed dat u meer informatie wilt en wilt kijken of GGZWijzer u kan bieden waar u naar op zoek bent. Daarom kunnen wij voor u een gratis oriëntatiegesprek organiseren met een psycholoog. U kunt in het kort vertellen hoe het met u gaat en de psycholoog kan u uitleggen op welke manier GGZWijzer u kan helpen en of GGZWijzer aan uw wensen kan voldoen. Dat is natuurlijk een volledig vertrouwelijk gesprek. Als u daarna besluit om in behandeling te komen, hoeft u niet te wachten en kan de psycholoog meteen uw 1e afspraak inplannen. Gelukkig heeft GGZWijzer geen wachtlijsten! De behandelingen van GGZWijzer vallen onder de normale verzekerde zorg zoals is geregeld in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Om een gesprek aan te vragen kunt u bellen naar 088 2015500 (ma t/m vrij 08:00 – 18:00 uur) of u stuurt een email naar info@ggzwijzer.eu met de vermelding van uw telefoonnummer en dat u een gratis oriëntatiegesprek wilt met een psycholoog.

Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen via de mail: info@ggzwijzer.eu of via telefoon 088 2015500