Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

1. Online diagnose en behandeling, kan dat wel als je de psycholoog en de client elkaar niet ‘in levende lijve’ zien’?

Lange tijd is gedacht dat de therapeut de cliënt in het echt moest zien om tot een goede diagnose en behandeling te komen. Hierin zijn al enkele jaren geleden nieuwe inzichten gekomen. Face-to-face contact via een beeldscherm is gebleken net zo effectief te zijn. Bijkomstig voordeel bij GGZ Wijzer; het zelf het tijdsstip (eventueel zelfs ‘s avonds of in het weekeinde) kunnen kiezen, maakt het mogelijk dat cliënten op een moment waarop het hen uitkomt in hun eigen omgeving dieper op vragen in kunnen gaan. De cliënten hoeven zich geen zorgen te maken dat ze na het gesprek nog op de fiets, in het openbaar vervoer of in de auto moeten stappen. GGZWijzer verzorgt uitsluitend online behandelingen. U kunt daarvoor uw laptop, desktop, tablet of uw smartfoor gebruiken. U hoeft geen speciale software te gebruiken. Online behandelen biedt veel voordelen zoals geen reistijden, u ondergaat uw behandeling in uw eigen vertrouwde omgeving.

Online diagnose en behandeling / E-health wordt ook ondersteund door Nederlandse Zorg autoriteit (NZa)

2. Welke psychische aandoeningen/klachten worden behandeld door GGZ Wijzer?

GGZ Wijzer richt zich m.b.t. verzekerde zorg op  mensen met depressies (ook wel depressieve stemmingsstoornissen genoemd) en mensen met angststoornissen. Het komt overigens vaak voor dat mensen die last hebben van een depressie ook last hebben van angststoornissen. Depressies en angststoornissen zijn de meest voorkomende aandoeningen binnen de GGZ. Om deze indicaties te kunnen behandelen moet een instelling Specialistische GGZ behandelingen kunnen aanbieden en dat is het geval bij GGZ Wijzer. Daarom kunnen wij u goed en snel helpen als u last heeft van depressies en/of angststoornissen.

3. Is het beeldbellen wel veilig? Hoe zit dat met de privacy?

Wij maken gebruik van Webcamconsult zodat het beeldbellen beveiligd is. Uw cliënt krijgt van ons hiervoor een code nadat hij/zij is aangemeld.

4. Hoe krijg ik als verwijzer terugkoppeling?

Zowel de cliënt als de verwijzer krijgen van ons na afronding van de behandeling een eindrapportage. Bij aanvang van de behandeling wordt de cliënt gevraagd hiervoor toestemming te geven.

5. Valt de behandeling onder verzekerde zorg?

Ja, de behandeling door GGZ Wijzer is gewoon verzekerde zorg.
GGZ Wijzer is een door het Ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ instelling. AGB code 2221101. De diagnose, de daaropvolgende behandeling en de rapportage wordt volledig gedaan binnen de richtlijnen van VWS en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Daardoor valt de behandeling binnen de dekking van de basispolis ziektekostenverzekering. Het maakt dus niet uit bij welke verzekeraar de cliënt is verzekerd.

Online behandelingen groeien enorm in de belangstelling, wat mede veroorzaakt is door de COVID-19 crisis (‘Coronavirus crisis’). Ziektekostenverzekeraars vinden het heel moeilijk om zeer snel groeiende zorginstellingen een contract aan te beiden, zonder een plafond in te bouwen, dus een maximaal aantal te behandelen cliënten vast te stellen. Daarom zal GGZ Wijzer voorlopig geen contracten sluiten met ziektekostenverzekeraars.

De Nederlandse Zorg autoriteit stelt jaarlijks de maximale prijzen vast voor behandelingen binnen de GGZ. GGZ Wijzer brengt slechts 88% van die maximale prijzen in rekening bij de cliënt. De verzekeraar betalen van niet gecontracteerde zorg ongeveer 75% van het NZa tarief. Dus de cliënt moet slecht een klein deel van de behandelkosten zelf betalen.

6. Hoe werkt het met de betaling van de facturen?

U kunt als cliënt kiezen voor OPTIE A of OPTIE B.

Bij OPTIE A hoeft de cliënt de wekelijkse sessies nog niet te betalen.  Pas nadat de laatste behandeling is afgerond, krijgt de client een eindfactuur. Bij depressies zal dat in de regel zijn 3-4 maanden, nadat de behandeling is gestart. Bij angststoornissen is dat in de regel 3-4 weken. Die eindfactuur kan de cliënt declareren bij zijn/haar verzekeraar. In de regel zal een verzekeraar een ingediende declaratie binnen 10 dagen vergoeden en uitbetalen aan de verzekerde cliënt. De cliënt dient de eindfactuur binnen 14 dagen te betalen aan GGZWijzer. Dus in de regel heeft de cliënt zijn betaling van de verzekeraar dan al ontvangen. Deze manier van financieren brengt extra kosten met zich mee. Bij depressies is dat een eenmalige kostenpost van 59 euro. Bij angststoornissen (die behandelingen duren korter) zijn de extra eenmalige kosten 14 euro.

Bij OPTIE B dient de cliënt iedere week de facturen te betalen. Aan het einde van de behandeling krijgt de cliënt een eindfactuur. Bij depressies zal dat in de regel zijn 3-4 maanden, nadat de behandeling is gestart. Bij angststoornissen is dat in de regel na 3-4 weken. Die eindfactuur kan de cliënt declareren bij zijn/haar verzekeraar. In de regel zal een verzekeraar een ingediende declaratie binnen 10 dagen vergoeden en uitbetalen aan de verzekerde cliënt. De cliënt dient de eindfactuur binnen 14 dagen te betalen aan GGZ Wijzer. Dus in de regel heeft de cliënt zijn betaling van de verzekeraar dan al ontvangen. Bij OPTIE B worden geen additionele kosten in rekening gebracht.

De facturen worden digitaal aangeleverd en kunnen gemakkelijk worden ingevoerd in het declaratiesysteem van de ziektekostenverzekeraar.

7. Heeft een cliënt speciale software nodig op zijn computer?

Nee, de cliënt heeft geen speciale software nodig. De cliënt hoeft ook geen software te downloaden. Het enige dat een cliënt nodig heeft is een email adres.
Na aanmelding krijgt de cliënt een link toegestuurd waarmee hij/zij terecht komt in de ‘omgeving’ van Embloom (Voorheen TelePsy), waar een vragenlijst kan worden ingevuld. Deze vragenlijst help om tot een 1e diagnose te kunnen komen. Daarna krijgt de cliënt een link en een code om in te loggen bij Webcamconsult, een beveiligde beeldbellen omgeving. De cliënt kan vanaf 30 minuten voorafgaand aan de afspraak inloggen en komt dan in de virtuele wachtkamer. De behandelende psycholoog kan de cliënt dan binnen laten komen in de ‘virtuele spreekkamer’. De cliënt kan gebruik maken van een desktop, een laptop of een tablet. Ook met een goede smartphone kan de cliënt inloggen.

8. Zijn de behandelaren psychologen?

Alle therapeuten bij GGZ Wijzer zijn psychologen. De cliënt heeft tijdens de behandeling contact met de behandelende psycholoog en met de regiebehandelaar. Volgens de richtlijnen van het Ministerie VWS en de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) is de regiebehandelaar een GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater. De regiebehandelaar bepaalt de diagnose conform de DSM-5 indeling, heeft tijdens de behandeling regelmatig contact met de cliënt en is betrokken bij de afsluiting van de behandeling en maakt de eindrapportage en terugkoppeling naar de verwijzer.

9. Voor welke behandelingen kan een cliënt terecht bij GGZ Wijzer?

GGZ Wijzer concentreert zich tot het behandelen van depressies/ depressieve-stemmingsstoornissen, angststoornissen, burn-out klachten.

10. Moet een cliënt in Nederland wonen?

Het maakt niet uit waar een cliënt woont. De cliënt kan dus ook in het buitenland wonen. Er wonen heel veel Nederlanders in het buitenland die zorg nodig hebben. Ook wanneer de cliënt in een andere ‘tijdszone’ woont is behandeling bij GGZ Wijzer geen enkel probleem. Indien een cliënt geen Nederlands spreekt maar wel Engels gaan we kijken of een Engelstalige behandelaar beschikbaar is.

11. Is een verwijzing/verwijsbrief van een huisarts of psychiater nodig.

Een cliënt kan zich ook aanmelden voor een behandeling zonder een verwijzing van een huisarts of psychiater. Echter, GGZ Wijzer beveelt het aan dat een cliënt wel eerst contact zoekt met een huisarts, want ook na de behandeling is het van belang dat de huisarts de cliënt verder begeleidt. Een verwijsbrief is belangrijk als de cliënt de kosten wil declareren bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar vergoedt alleen de kosten als de verwijsbrief van een huisarts of psychiater is gedateerd VOORDAT de diagnose en behandeling is gestart. Daar dient een cliënt rekening mee te houden. Voor burn-out/burn-out klachten heeft de cliënt geen verwijsbrief nodig. Ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten voor een burn-out behandeling niet. De kosten voor een burn-out behandeling worden meestal wel vergoed door de werkgever. De cliënt dient dat vooraf met de werkgever te overleggen. GGZ Wijzer kan, indien de cliënt dat wenst, vooraf met de werkgever contact opnemen om uitleg over de behandeling te geven

12. Ik heb helemaal geen ervaring met computers/beeldbellen, wat nu?

Het is geen enkel probleem als u weinig ervaring met computers heeft of met beeldbellen. Het enige dat u nodig heeft is een email adres. U krijgt van ons een link toegestuurd. Als u daarop klikt komt u bij een automatische vragenlijst terecht. Vervolgens krijgt u ook een link toegestuurd waarmee u vanaf een half uur voor uw eerste afspraak kunt inloggen bij Webcamconsult. Alles gaat daarna automatisch.

13. Wie krijgt mijn gegevens te zien?

In principe krijgen zowel u als uw huisarts (als verwijzer) het rapport waarin de diagnose én het resultaat van de behandeling te zien in een eindrapport.  Dat nemen wij met u en uw huisarts door. In onze behandelovereenkomst vragen wij u al om toestemming om dat  te mogen doen. Tenzij u actief aangeeft de toestemming terug te trekken, krijgt de huisarts dus ook de informatie. Dit zal via beveiligde mail gebeuren.