Kosten / vergoeding

Kosten / vergoeding

Vergoeding

De behandeling bij GGZ Wijzer wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering, op voorwaarde dat u een verwijsbrief van uw huisarts voor Specialistische GGZ kunt overhandigen bij uw eerste aanmelding. De datum vermeld op uw verwijsbrief moet liggen voor de datum van uw eerste afspraak.Uiteraard geldt er een wettelijk verplicht eigen risico (2020: € 385,00) wanneer dit nog niet is aangesproken. Uw zorgverzekeraar kan u daar meer informatie over geven.

Betaling

De cliënt kan kiezen voor OPTIE A of OPTIE B.

Bij OPTIE A hoeft de cliënt de wekelijkse sessies nog niet te betalen.  Pas nadat de laatste behandeling is afgerond, krijgt de client een eindfactuur. Bij depressies zal dat in de regel zijn 3-4 maanden, nadat de behandeling is gestart. Bij angststoornissen is dat in de regel 3-4 weken. Die eindfactuur kan de cliënt declareren bij zijn/haar verzekeraar. In de regel zal een verzekeraar een ingediende declaratie binnen 10 dagen vergoeden en uitbetalen aan de verzekerde cliënt. De cliënt dient de eindfactuur binnen 14 dagen te betalen aan GGZWijzer. Dus in de regel heeft de cliënt zijn betaling van de verzekeraar dan al ontvangen. Deze manier van financieren brengt extra kosten met zich mee. Bij depressies is dat een eenmalige kostenpost van 59 euro. Bij angststoornissen (die behandelingen duren korter) zijn de extra eenmalige kosten 14 euro.

Bij OPTIE B dient de cliënt iedere week de facturen te betalen. Aan het einde van de behandeling krijgt de cliënt een eindfactuur. Bij depressies zal dat in de regel zijn 3-4 maanden, nadat de behandeling is gestart. Bij angststoornissen is dat in de regel na 3-4 weken. Die eindfactuur kan de cliënt declareren bij zijn/haar verzekeraar. In de regel zal een verzekeraar een ingediende declaratie binnen 10 dagen vergoeden en uitbetalen aan de verzekerde cliënt. De cliënt dient de eindfactuur binnen 14 dagen te betalen aan GGZ Wijzer. Dus in de regel heeft de cliënt zijn betaling van de verzekeraar dan al ontvangen. Bij OPTIE B worden geen additionele kosten in rekening gebracht.

De facturen worden digitaal aangeleverd en kunnen gemakkelijk worden ingevoerd in het declaratiesysteem van de ziektekostenverzekeraar.

De verzekeraar zal ongeveer 80-83% van de door u betaalde kosten vergoeden. (ca. 70-75% van het NZa tarief en GGZ Wijzer factureert ca. 85% van het NZa tarief).

Uiteraard dient wel voldaan te worden aan de voorwaarde dat er een goede verwijsbrief moet zijn van de huisarts en dat er een DSM-5 diagnose is gesteld door een bevoegde psycholoog. GGZ Wijzer ziet er op toe dat aan die voorwaarden is voldaan.

No Show

Bij het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van een afspraak brengen wij € 100,00 in rekening. Kosteloos afzeggen van een gesprek kan tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren, telefonisch of per email:  of info@ggzwijzer.eu.

Voor vragen over u factuur of inzake vergoedingen kunt u ons bellen of mailen:

Telefoonnummer GGZ Wijzer:
Email: declaraties@ggzwijzer.eu