Kosten / Vergoeding

Kosten / Vergoeding

De diagnostiek bij GGZ Wijzer wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw cliënt dient wel rekening te houden met het wettelijke eigen risico van € 385,- (niveau januari 2020) (of het bedrag eigen risico dat in de verzekeringspolis van uw cliënt staat).

De cliënt kan kiezen voor OPTIE A of OPTIE B.

Bij OPTIE A hoeft de cliënt de wekelijkse sessies nog niet te betalen.  Pas nadat de laatste behandeling is afgerond, krijgt de client een eindfactuur. Bij depressies zal dat in de regel zijn 3-4 maanden, nadat de behandeling is gestart. Bij angststoornissen is dat in de regel 3-4 weken. Die eindfactuur kan de cliënt declareren bij zijn/haar verzekeraar. In de regel zal een verzekeraar een ingediende declaratie binnen 10 dagen vergoeden en uitbetalen aan de verzekerde cliënt. De cliënt dient de eindfactuur binnen 14 dagen te betalen aan GGZWijzer. Dus in de regel heeft de cliënt zijn betaling van de verzekeraar dan al ontvangen. Deze manier van financieren brengt extra kosten met zich mee. Bij depressies is dat een eenmalige kostenpost van 59 euro. Bij angststoornissen (die behandelingen duren korter) zijn de extra eenmalige kosten 14 euro.

Bij OPTIE B dient de cliënt iedere week de facturen te betalen. Aan het einde van de behandeling krijgt de cliënt een eindfactuur. Bij depressies zal dat in de regel zijn 3-4 maanden, nadat de behandeling is gestart. Bij angststoornissen is dat in de regel na 3-4 weken. Die eindfactuur kan de cliënt declareren bij zijn/haar verzekeraar. In de regel zal een verzekeraar een ingediende declaratie binnen 10 dagen vergoeden en uitbetalen aan de verzekerde cliënt. De cliënt dient de eindfactuur binnen 14 dagen te betalen aan GGZ Wijzer. Dus in de regel heeft de cliënt zijn betaling van de verzekeraar dan al ontvangen. Bij OPTIE B worden geen additionele kosten in rekening gebracht.

De facturen worden digitaal aangeleverd en kunnen gemakkelijk worden ingevoerd in het declaratiesysteem van de ziektekostenverzekeraar.