Verzekerde zorg

Verzekerde zorg

GGZ Wijzer is een door het ministerie van VWS erkende Specialistische GGZ instelling.

De cliënt kan op het einde van de behandeling de totale factuur en bijbehorende DBC (Diagnose behandel combinatie) informatie indienen bij de ziektekostenverzekeraar. De behandeling, de rapportage en de samenwerking tussen de psycholoog en de regiebehandelaar is conform de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten vallen onder de basispolis van de ziektekostenverzekering. GGZ Wijzer factureert een lagere prijs, dan de maximale door de NZa toegestane prijzen. De ziektekostenverzekeraar zal ongeveer 80% van de gefactureerde kosten vergoeden.

Per week factureren en betalen

Iedere week ontvangt de cliënt een factuur voor de behandeling(en) van de vorige week. Deze factuur dient door de cliënt binnen 8 dagen te worden betaald.

Aan het einde van de volledige behandeling krijgt de cliënt een totale eindfactuur met de bijbehorende DBC (Diagnose behandel combinatie) gegevens.

Deze eindfactuur met de bijbehorende administratie kan de cliënt indienen bij de ziektekostenverzekeraar. De factuur en de administratie wordt digitaal aangeleverd aan de cliënt, zodat de cliënt het gemakkelijk kan indienen bij de ziektekostenverzekeraar per email of per app., afhankelijk van de werkwijze van de ziektekostenverzekeraar.