Verzekerde zorg

Verzekerde zorg

GGZ Wijzer is een door het ministerie van VWS erkende Specialistische GGZ instelling.

De cliënt kan op het einde van de behandeling de totale factuur en bijbehorende DBC (Diagnose behandel combinatie) informatie indienen bij de ziektekostenverzekeraar. De behandeling, de rapportage en de samenwerking tussen de psycholoog en de regiebehandelaar is conform de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten vallen onder de basispolis van iedere ziektekostenverzekering. GGZ Wijzer factureert een lagere prijs, dan de maximale door de NZa toegestane prijzen. GGZ Wijzer factureert ongeveer 85% van de toegestane NZa prijs. De ziektekostenverzekeraar zal ongeveer 80-85% van de daadwerkelijk gefactureerde kosten vergoeden.

De cliënt kan ervoor kiezen pas de facturen te betalen nadat hij/zij heeft gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar.

Aan het einde van de volledige behandeling krijgt de cliënt dan een totale eindfactuur met de bijbehorende DBC (Diagnose behandel combinatie) gegevens.

Deze eindfactuur met de bijbehorende administratie kan de cliënt indienen bij de ziektekostenverzekeraar. De factuur en de administratie wordt digitaal aangeleverd aan de cliënt, zodat de cliënt het gemakkelijk kan indienen bij de ziektekostenverzekeraar per email of per app., afhankelijk van de werkwijze van de ziektekostenverzekeraar.