Het diagnostisch proces

Het diagnostisch proces in drie opties

Optie 1: Diagnostiek vanuit uw praktijk (u of een begeleider kan de cliënt ondersteunen).

Uw cliënt komt naar uw praktijk. De POH GGZ (of een andere professional) meldt hem/haar aan bij GGZ Wijzer en blijft ter ondersteuning  aanwezig. Dit kan vooral handig zijn bij o.a. digibeten.

In het aanmeldformulier kan de cliënt een voorkeursdatum voor de eerste afspraak met een psycholoog aangeven via de digitale agenda. Na versturing van het aanmeldformulier wordt de informatie (oa van de verwijsbrief) gecontroleerd en wordt op zeer korte termijn de afspraak bevestigd.

Na goedkeuring van de gegevens krijgt uw cliënt voor deze digitale afspraak een link naar webcamconsult, het beveiligde systeem waarmee wij werken. Met deze link kan de cliënt in contact komen met de psycholoog. Een half uur voor de afspraak kan de cliënt, via de link, al plaatsnemen in de zogenaamde digitale wachtkamer. Van daaruit wordt de cliënt door de psycholoog ‘opgehaald’ voor het gesprek.

Daarnaast krijgt uw cliënt, na het versturen van het aanmeldformulier, een link naar een vragenlijst die vóór de eerste afspraak met de psycholoog ingevuld moet worden.

Tijdens de eerste afspraak doorloopt de psycholoog met de cliënt vervolgens het diagnostisch proces om tot een complete diagnose te komen. Indien nodig worden er meerdere afspraken gemaakt om de klacht en de symptomen goed in kaart te brengen. Op gezette tijden zal hierbij een regiebehandelaar betrokken worden. De uiteindelijke diagnose wordt gesteld met een multidisciplinair team van behandelaars die betrokken zijn geweest bij het diagnostisch proces.

Een professional uit uw praktijk kan desgewenst bij alle stappen in het proces aanwezig zijn indien het mogelijk is dat uw cliënt in uw praktijk de digitale afspraken met de psycholoog kan voeren.

Optie 2: Diagnostiek vanuit uw praktijk (zonder ondersteuning).

Uw cliënt komt naar uw praktijk. De POH GGZ (of een andere professional) meldt hem/haar aan bij GGZ Wijzer en vertrekt.

In het aanmeldformulier kan de cliënt een voorkeursdatum voor de eerste afspraak met een psycholoog aangeven via de digitale agenda. Na versturing van het aanmeldformulier wordt de informatie (oa van de verwijsbrief) gecontroleerd en wordt op zeer korte termijn de afspraak bevestigd.

Na goedkeuring van de gegevens krijgt uw cliënt voor deze digitale afspraak een link naar webcamconsult, het beveiligde systeem waarmee wij werken. Met deze link kan de cliënt in contact komen met de psycholoog. Een half uur voor de afspraak kan de cliënt, via de link, al plaatsnemen in de zogenaamde digitale wachtkamer. Van daaruit wordt de cliënt door de psycholoog ‘opgehaald’ voor het gesprek.

Daarnaast krijgt uw cliënt, na het versturen van het aanmeldformulier, een link naar een vragenlijst die vóór de eerste afspraak met de psycholoog ingevuld moet worden.

Tijdens de eerste afspraak doorloopt de psycholoog met de cliënt vervolgens het diagnostisch proces om tot een complete diagnose te komen. Indien nodig worden er meerdere afspraken gemaakt om de klacht en de symptomen goed in kaart te brengen. Op gezette tijden zal hierbij een regiebehandelaar betrokken worden. De uiteindelijke diagnose wordt gesteld met een multidisciplinair team van behandelaars die betrokken zijn geweest bij het diagnostisch proces.

Het diagnostisch proces kan in uw praktijk plaatsvinden indien het mogelijk is dat uw cliënt in uw praktijk de digitale afspraken met de psycholoog kan voeren.

Optie 3: Cliënt meldt zichzelf aan vanuit huis en krijgt toegang tot GGZ Wijzer praktijk omgeving.

Uw cliënt meldt zich thuis online aan bij GGZ Wijzer voor zijn/haar afspraak. Bij voorkeur heeft uw cliënt van u al een verwijsbrief ontvangen om tijdens de aanmelding te uploaden. De verwijsbrief is noodzakelijk om in behandeling te komen.

In het aanmeldformulier kan de cliënt een voorkeursdatum voor de eerste afspraak met een psycholoog aangeven via de digitale agenda. Na versturing van het aanmeldformulier wordt de informatie (oa van de verwijsbrief) gecontroleerd en wordt op zeer korte termijn de afspraak bevestigd.

Na goedkeuring van de gegevens krijgt uw cliënt voor deze digitale afspraak een link naar webcamconsult, het beveiligde systeem waarmee wij werken. Met deze link kan de cliënt in contact komen met de psycholoog. Een half uur voor de afspraak kan de cliënt, via de link, al plaatsnemen in de zogenaamde digitale wachtkamer. Van daaruit wordt de cliënt door de psycholoog ‘opgehaald’ voor het gesprek.

Daarnaast krijgt uw cliënt, na het versturen van het aanmeldformulier, een link naar een vragenlijst die vóór de eerste afspraak met de psycholoog ingevuld moet worden.

Tijdens de eerste afspraak doorloopt de psycholoog met de cliënt vervolgens het diagnostisch proces om tot een complete diagnose te komen. Indien nodig worden er meerdere afspraken gemaakt om de klacht en de symptomen goed in kaart te brengen. Op gezette tijden zal hierbij een regiebehandelaar betrokken worden. De uiteindelijke diagnose wordt gesteld met een multidisciplinair team van behandelaars die betrokken zijn geweest bij het diagnostisch proces.

Voor elk diagnostisch proces geldt:
– Op maat diagnostiek vanuit Step Care filosofie in meerdere sessies.
– Het resultaat is een volledige diagnostisch rapport inclusief behandeladvies op maat voor uw cliënt.
– Desgewenst zoekt GGZ Wijzer welke zorgaanbieder of e-health module het beste bij de zorgbehoefte past qua behandelscoop en reisafstand.

Download ook onze Verwijzersbrochure mei 2019