Cliëntenraad

Bij GGZ Wijzer hebben cliënten een stem!


Bij GGZ Wijzer kunnen cliënten meepraten en meedenken over het beleid. Daarvoor is een cliëntenraad ingesteld. De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen iedereen die om wat voor reden te maken krijgt met GGZ Wijzer. Dat kunnen zowel (potentiële) cliënten als hun naasten zijn. 

Regelmatig overlegt de cliëntenraad met de directie. Er komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de cliënten. Hoe goed worden cliënten behandeld? Zijn er lange wachttijden? Is GGZ Wijzer goed bereikbaar? Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het scala aan onderwerpen dat aan bod kan komen.

Natuurlijk is uw mening belangrijk. Heeft u ideeën of suggesties?
De cliëntenraad nodigt u graag uit om uw ervaringen binnen GGZ Wijzer met hen te delen. Uw informatie, zowel positief als negatief, is een aanleiding om zaken bij de directie van GGZ Wijzer aan de orde te stellen.

De cliëntenraad wordt samengesteld uit personen die bij GGZ Wijzer in behandeling zijn of zijn geweest. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede afspiegeling van cliënten populatie van GGZ Wijzer.

 

Vacature lid cliëntenraad GGZ Wijzer


Bent u cliënt (geweest) bij GGZ Wijzer of heeft u als naastbetrokkene ervaring met GGZ Wijzer; dan nodigen wij u uit om zitting te nemen in de cliëntenraad. U kunt als lid van de cliëntenraad het verschil maken. Helpt u mee de zorg beter te maken?De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen GGZ Wijzer. De cliëntenraad geeft directie en de Raad van Bestuur zowel gevraagd als ongevraagd advies over zaken die de zorg van cliënten raken. Een cliëntenraad heeft een dwingend advies als het gaat om zaken zoals veiligheid, gezondheid, voeding, hygiëne en recreatie, maar doordat GGZ Wijzer een 100% online GGZ instelling is, zullen er andere onderwerpen op de agenda komen die meer voor de hand liggend zijn.

Wat zoekt de cliëntenraad?

Ervaringsdeskundigheid; het is belangrijk dat er leden in de raad zitten die directe of indirecte ervaring hebben met de zorg voor en/of de dienstverlening aan de cliënten van GGZ Wijzer.

Betrokkenheid bij en kennis van GGZ Wijzer, haar missie & visie en haar doelstellingen.

Het algemene belang kunnen zien boven het eigen belang; de cliëntenraad moet als doel hebben de totale dienstverlening van GGZ Wijzer ten behoeve van alle (potentiële) cliënten te optimaliseren.

Kunnen samenwerken; in dialoog onderling en met directie zaken kunnen bespreken. Kunnen luisteren om te begrijpen en eigen mening goed kunnen en vooral durven verwoorden.

Kritisch zijn en ook oog hebben voor de samenwerkingsrelatie (onder meer met elkaar en met de directie/de Raad van Bestuur van GGZ Wijzer)

Voldoende tijd hebben voor het cliëntenraadswerk.

Wat kunt u van ons verwachten?

De bijeenkomsten vinden circa 4 maal per jaar plaats. Deze bijeenkomsten zullen in het kader van ‘online behandelingen’, eveneens online plaatsvinden.  Een cliëntenraadslid ontvangt ieder kwartaal een kleine vergoeding voor de werkzaamheden.

Informatie en aanmelding
.
Wilt u meer weten? Voor informatie, aanmelding of een vrijblijvend gesprek kun je contact opnemen met GGZ Wijzer.

email: info@ggzwijzer.eu
Telefoonnummer: 088 1050200