Algemene informatie verwijzers

Informatie voor Verwijzers

GGZ Wijzer is hét Landelijk Online Diagnostisch Centrum voor de Geestelijke GezondheidsZorg. Het biedt onafhankelijke diagnostiek aan cliënten met een vermoeden van een psychische aandoening. Voorwaarde voor een aanvraag voor diagnostiek bij GGZ Wijzer is een verwijsbrief van de huisarts voor Specialistische GGZ.

Iedere cliënt met een verwijsbrief voor Specialistische GGZ kan zich online aanmelden voor een diagnostiekaanvraag. GGZ Wijzer diagnosticeert objectief en onafhankelijk en brengt alle psychische klachten van de cliënt in kaart, zodat de zorgvraag en zorgzwaarte van de cliënt direct duidelijk zijn. Wij maken hiervoor gebruik van triage en verschillende beslisbomen. Waar nodig betrekken wij ook het systeem van de cliënt bij de diagnostiek.

Nadat de diagnostiek is uitgevoerd, bespreekt GGZ Wijzer de resultaten met de cliënt en brengt een behandeladvies op maat uit. GGZ Wijzer blijft de huisarts als poortwachter zien. GGZ Wijzer stuurt het verslag  via zorgmail veilig door naar het EPD of HIS van de huisarts. De meest geschikte zorgaanbieder kan direct doelgericht met de cliënt aan de slag. Desgewenst zoekt GGZ Wijzer uit welke zorgaanbieder of e-health module het beste bij de zorgbehoefte past qua behandelscoop en reisafstand.

De voordelen van GGZ Wijzer:
• kortere wachtlijst voor diagnostiek
• snellere diagnose, dus sneller duidelijkheid over de eigen problematiek
• minder/geen reistijd
• hulp bij psychische problematiek
• cliënt heeft behandeladvies op maat, zodat de zorgaanbieder direct de juiste behandeling kan starten. 

Matched Care!

Download ook onze  Verwijzersbrochure mei 2019

 

GGZ Wijzer      KvK 73447668      AGB 22221101