Algemene informatie verwijzers

Informatie voor Verwijzers

GGZ Wijzer is een landelijk  werkend online behandelcentrum voor de Specialistische Geestelijke Gezondheid Zorg. Praktisch gezien zal GGZ Wijzer ook Basis GGZ behandelingen aanbieden, daar soms de overgang van SGGZ naar BGGZ of andersom in het belang van de cliënt gewenst is. GGZ Wijzer is door het Ministerie van VWS erkend en heeft een WTZi vergunning met AGB code 22221101.  GGZ Wijzer biedt een volledige online diagnostiek en behandeling aan cliënten met een vermoeden van een psychische aandoening. Voorwaarde voor een aanvraag voor een behandeling bij GGZ Wijzer is een verwijsbrief van de huisarts of psychiater voor Specialistische GGZ.

GGZ Wijzer richt zich met name op cliënten met depressies/depressieve stoornissen en angststoornissen.

Iedere cliënt met een verwijsbrief voor Specialistische GGZ kan zich online aanmelden voor een behandeling. GGZ Wijzer  brengt alle psychische klachten van de cliënt in kaart, zodat de zorgvraag en zorgzwaarte van de cliënt direct duidelijk zijn. Wij maken hiervoor gebruik van triage en verschillende beslisbomen. Waar nodig betrekken wij ook het systeem van de cliënt bij de diagnostiek.

Nadat de diagnostiek is uitgevoerd, bespreekt GGZ Wijzer de resultaten met de cliënt en bepreekt de psycholoog meteen het behandelprogramma en worden de eerste behandelingen ingepland. GGZ Wijzer blijft de verwijzer goed op de hoogte houden. GGZ Wijzer stuurt het eindverslag door naar de huisarts of de psychiater (als die de verwijzer is).

Daar waar mogelijk is maakt de psycholoog met de client een behandelprogramma voor een intensieve behandeling, d.w.z. 2 behandelsessies per week. Hierdoor wordt de behandelduur verkort en wordt er een beter behandelresultaat bereikt.

voordelen:

• kortere wachtlijst
• Intensieve behandeling (2 sessies per week) is mogelijk
• Geen reistijd voor cliënt
• Behandelingen online is ook mogelijk in de avonduren en gedurende de weekenden
• Verzekerde Specialistische GGZ (verzekeraar vergoed vanuit de basispolis ongeveer 80% van de
gefactureerde kosten)

Zorg op maat!

Download ook onze  Verwijzersbrochure mei 2019

 

GGZ Wijzer      KvK 73447668      AGB 22221101