Aanvraag Diagnostiek

Aanvraag diagnostiek

Tijdens een consult meldt uw cliënt een psychische klacht of stoornis cq u ontvangt hiervan signalen. Alvorens u uw cliënt doorverwijst voor een behandeling naar de GB-GGZ of S-GGZ, vraagt u S-GGZ diagnostiek aan bij GGZ Wijzer. Dit kan via deze website.

GGZ Wijzer neemt vanaf hier het diagnostisch proces van u over. Uiteraard blijft u betrokken bij de voortgang. Indien gewenst, kan de POH GGZ of een andere professional deelnemen aan het diagnostisch proces.

Na aanmelding ontvangt de cliënt een mail met een link naar een automatisch testprotocol en de online agenda waar hij/zij zelf de eerste afspraak kan plannen. De test begint met een algemene anamnese. GGZ Wijzer maakt gebruik van een eigen applicatie, waarmee eerst door middel van algemene vragenlijsten een echelon advies volgens de DSM 5 wordt gegenereerd.

Zijn er aanwijzingen voor een bepaalde problematiek, dan gaat GGZ Wijzer daar dieper op in met specialistische vragen. De vragenlijsten van GGZ Wijzer zijn dus adoptief en vragen door totdat alle psychische klachten van de cliënt in kaart zijn gebracht. Zo kan GGZ Wijzer de zorgvraag en zorgzwaarte van de cliënt direct duidelijk krijgen.

Tijdens het onderzoek, dat objectief én onafhankelijk is, vindt cliëntcontact plaats via beveiligd beeldbellen. Hierbij zijn een psycholoog en regiebehandelaar betrokken. Voor het beveiligd beeldbellen maken wij gebruik van Webcamconsult.

GGZ Wijzer verbetert zo de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg met effectieve en kostenbesparende innovaties.

Aanmelden

U kunt uw cliënt aanmelden bij GGZ wijzer via deze website aanmelden huisarts; upload dan ook direct de verwijsbrief. 

Alle informatie op een rijtje vindt u ook in onze Verwijzersbrochure mei 2019